PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

 

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Dagmar Heraltová - ředitelka

Mgr. Dagmar Heraltová - výchovný poradce

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Mgr. Dagmar Heraltová    - třídní učitelka I. třídy (1. ročník)    

                                         - vyučuje ČJ, M v 1. roč.

 

Mgr. Alena Malúšková, Ph.D.   - třídní učitelka II. třídy (2., 3. ročník)

                                                 - vyučuje ČJ, M, PRV, TV 2.-3. roč., 

                                                 - PČ v 1.-3. roč.

                                                 - vyučuje TV v 4.-5. roč.

                                                 - vyučuje INF ve 5. roč.

 

Mgr. Renata Valová    - třídní učitelka III. třídy (4., 5. ročník)

                                   - vyučuje ČJ, M, VL, PŘ ve 4.-5. roč.

                                   - vyučuje AJ ve 2.-5. roč.

                           

Lucie Gurášová   - vychovatelka školní družiny

                           - vyučuje VV  v 1.-5. roč.

                           - TV v 1. roč.

                           - PČ ve 4. a 5.roč.

                           - PRV v 1. roč.

 

Vladimíra Vojtíšková  - učitelka MŠ

                                   - vyučuje HV v 1.- 5.roč.

                                                 

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI

Ing. Veronika Pobořilová         - účetní školy, vedoucí školní jídelny

Danuše Skýpalová                    - hlavní kuchařka 

Jana Kašparová                        - kuchařka

Andrea Zimková                       - školnice