PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

 

ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr. Dagmar Heraltová 

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Mgr. Dagmar Heraltová    - třídní učitelka I. třídy (1. ročník)    

                                         - vyučuje ČJ, M, PRV v 1. roč.

 

Jitka Plátková   - třídní učitelka II. třídy (3., 4. ročník)

                                                 - vyučuje ČJ, M v 3. - 4. roč., 

                                                 - vyučuje PŘ v 4. roč.

                                                 - vyučuje VL  v 4.-5. roč.

                                                 - vyučuje HV v 1.- 5. roč.

                                                 - vyučuje PČ v 2. - 3. roč.

                                                 - vyučuje PRV v 3. roč.

                                                 - vyučuje VV v 2. - 3. roč.

 

Mgr. Ivana Kašparová    - třídní učitelka III. třídy (2., 5. ročník)

                                       - vyučuje ČJ, M,  ve 2., 5. roč.

                                       - vyučuje AJ ve 2., 3., 4., 5. roč.

                                       - vyučuje PRV v 2. roč.

                                       - vyučuje PŘ v 5. roč.

                                       - vyučuje INF v 5. roč.

                                       - vyučuje TV v 4. - 5 roč.

                           

Lucie Gurášová   - vyučuje VV  v 1., 4., 5. roč.

                           - TV v 1., 2., 3. roč.

                           - PČ v 1.,4., 5.roč.

                           - vychovatelka školní družiny

                        

Vladimíra Vojtíšková  - vyučuje DV v 1roč.

Zuzana Coufalíková    - asistentka pedagoga

                                                                          

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI

Ing. Veronika Pobořilová          - účetní školy, vedoucí školní jídelny

Jana Kašparová                        - hlavní kuchařka 

Danuše Skýpalová                    - kuchařka

Andrea Zimková                       - školnice