ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

        Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín je školou malotřídní, se třemi třídami a pěti ročníky. Nachází se v klidné části uprostřed obce, v pěkném přírodním prostředí. Poskytuje vzdělávání pro žáky z obce Mikulůvka a Oznice. Naše malotřídní škola nabízí dětem klidné a podnětné prostředí, v němž slova přátelství, tolerance, štěstí, porozumění… jsou samozřejmostí. Malý kolektiv a užší provázanost mezi dětmi i dospělými nabízí širší možnosti pro individuální přístup ke všem žákům, vzájemnou spolupráci i komunikaci.

 

 

Našim prvořadým úkolem je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

 

Naším cílem je vytvořit školu:

  • která bude moderní, otevřená, přívětivá, komunikující a bezpečná

  • která nabídne kvalitní vzdělání jako dobrý základ pro další osobnostní i vědomostní rozvoj žáků

  • do které děti i učitelé budou chodit s radostí a očekáváním

  • jako inspirativní a vstřícný prostor pro práci pedagogických i ostatních zaměstnanců

  • která by kvalitou své práce, materiálně technickým vybavením, personálním obsazením i nabídkou školních a mimoškolních aktivit, byla konkurenceschopná vzhledem k okolním školám

  • která podporuje spolupráci s rodiči, se zřizovatelem i ostatními subjekty v obci