ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Program poradenských služeb
 
 

Mgr. Ivana Kašparová, výchovná poradkyně

telefon:                           606 959 366

e-mail:                            zs.mikul@volny.cz

konzultační hodiny:       pondělí od 14.00 - 15.00

                                      v ostatních dnech po předchozí domluvě

 

Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mní vyhláška č. 72/2005 Sb.

Vyhláška č. 27/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 147/201

Diagnostika specifických poruch učení a  doporučené postupy náprav

Kontakty na KPP, SPC a další odborná pracoviště

Plán práce výchovné poradkyně pro školní rok 2018-2019

 

 

Jitka Plátková, školní metodička prevence

telefon:                            606 959 366

e-mail:                             zs.mikul@volny.cz

konzultační hodiny:      pondělí od 14.00 - 15.00

                                        v ostatních dnech po předchozí domluvě

 

Co je to šikana

Co dělat, když zjistím, že je mé dítě šikanováno

Co je škádlení a co už je šikana

Na co by rodiče měli dávat pozor, aneb varovné signály
 

Metodický pokyn MŠMT k šikanování

Kontakty na odborníky a zařízení psychosociílní pomoci na Zlinsku

Národní strategie primární prevence rizik 

Školní preventivní strategie

Minimální preventivní program pro školní rok 2018-2019

Plán práce školní metodičky prevence 2018-2019