INFORMACE

 

Sdělení školní jídelny strávníkům

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (období od 1. 9. do 31. 8.) ve kterém dosahují věku dle skupin.

Provozovna se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

Aktuální cena obědů je uvedena níže.

Obědy lze platit bezhotovostním převodem z účtu.

Číslo účtu školy: 240 049 4491/2010

Platba stravného: první platba – zálohová platba za měsíc červen 2017.
Prosím rodiče, aby nahlásili v MŠ, zda bude dítě chodit celodenně nebo na dopolední provoz. Děkuji.

 

Ostatní stravné se platí pozadu za skutečně odebrané obědy

(v září - záloha, v říjnu - za odebrané obědy v září, v listopadu - za odebrané obědy v říjnu ...)

 

Platby musí být provedeny k 15. dni v měsíci.

 

Odhlášení obědů

 lze provést nejméně 1 pracovní den dopředu do 12:00 hodin (výlety, návštěva lékaře, nemoc):                                 

1) osobně v ZŠ a MŠ

2) telefonicky na číslech: 571 453 042, 606 959 378  

3) e-mailem: jidelna.mikul@email.cz

 

V případě onemocnění 

( první den nemoci – 107/2005 Sb., § 4 ods.9.) si neodhlášený strávník (nebo jeho zástupce) může vyzvednout oběd do vlastních (čistých) jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázány), v době k tomu určené. Další dny si oběd odhlásí. Pokud tak neučiní a stravu si vyzvedne i v další dny, musí ke stravnému doplatit veškeré náklady spojené s přípravou provozu (což jsou mzdové a věcné náklady) podle vyhlášky 561/2004Sb. Za neodebranou a včas neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

 

Výdej obědů do jídlonosičů v době od 11:00 11:20 hodin

 

 

Stanovení limitu na nákup potravin od 1. 2. 2016

 

Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okr. Vsetín

Mikulůvka 42, 756 24 Bystřička

 

Stanovení limitu na nákup potravin od 1. 2. 2016 dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

Stravné v MŠ:

Děti do 6 let:

celodenní provoz 31,00 Kč (přesnídávka; oběd; svačina; nápoje)

polodenní provoz 25,00 Kč (přesnídávka; oběd; nápoje)

 

Děti 7 let a více (dovršených v daném školním roce):

celodenní provoz 34,00 Kč (přesnídávka; oběd; svačina)

polodenní provoz Kč 28,00 (přesnídávka; oběd)

 

Stravné v ZŠ:

Věková kategorie č. III. 7-10 let: oběd Kč 21,00

Věková kategorie č. IV. 11-14 let (dovrš. v daném šk. roce): oběd Kč 22,00

Strávníci nad 15 let: oběd Kč 25,00

 

V Mikulůvce dne 1. 9. 2017

 

        Ing. Veronika Pobořilová 

 vedoucí školní jídelny

 

Mgr. Dagmar Heraltová

ředitelka školy