DOKUMENTY

 

Vnitřní řád školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Úplata ve ŠD

 
Dokumenty jsou k nahlédnutí v tištěné podobě ve školní družině a v ředitelně školy.