ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 

 

Provoz školní družiny je dne 23.3.2018 do 15h. z důvodu celoškolní akce ,,Malujeme jaro"

 

 

 

Provoz školní družiny 11.40 - 16.00 hod.

Vyzvedávejte děti nejpozději 10 minut před ukončením provozu

 

 

V době od 13.30 do 15.00 hodin probíhá zájmová činnost (sportovní, hudební, výtvarná, pracovní, literární, přírodovědná, pobyt v přírodě...).

V případě potřeby si vyzvedávejte děti bezprostředně po obědě nebo až v 15.00 hod. 

 

Odchody žáků ze školní družiny v jiném čase, než je uveden v příhlášce je nutné předem doložit písemně. 

Na základě telefonického požádání nelze děti ze školní družiny uvolnit.