ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

  

  • pracuje pod vedením vychovatelky Lucie Gurášové
  • má jedno oddělení s 30 žáky od 1. až do 5. ročníku
  • sídlí v přízemí sportovní haly, v těsné blízkosti školy
  • je místem pro zájmové vyžití, odpočinek, rozvíjení tvořivosti i místem pro radost
  •  
  • slouží jako výchovně-vzdělávací zařízení, ve dnech školního vyučování 
  • tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině
  • není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují

  • hlavním posláním je zabezpečit  výchovu a vzdělávání žáků formou zájmové činnosti, odpočinku a relaxace, příležitostnými akcemi i nabídkou spontánních aktivit

Chceme naučit děti trávit volný čas smysluplně, aktivně a radostně.