PROMĚNY ŠKOLY

 

I. třída

II. třída

III. třída

 

Školní družina

 

Třída Broučků a Sluníček v mateřské škole

Sborovna a ředitelna

Školní jídelna - výdejna, kuchyňka

Schodiště, spojovací chodba a vstup do školy

 

1845

položen základní kámen budovy

1897

započata přestavba školy - původní dřevěná stavba přeměněna na zděnou patrovou budovu

1948

škola změněna na malotřídní typ školy s pěti postupnými ročníky, v budově školy je zřízena i mateřská škola

1977-1990

rekonstrukce školní budovy - přístavba technických prostor kotelny a školní kuchyně, změněna celková podoba školy

2001

spojení základní školy a mateřské školy v jednu příspěvkovou organizaci

2005

rekonstrukce elektroinstalace, vodoinstalace, hygienických a sociálních zařízení, školní kuchyně, zateplení budovy, výměna oken

2013-2015

modernizace - výměna nábytku ve třídách, odhlučnění stropu a renovace nábytku ve školní jídelně, nově zřízena počítačová učebna a sborovna

2016

přístavba nové třídy v mateřské škole, rekonstrukce stávající třídy v mateřské škole a další úpravy v základní škole např. vybavení výdejny, úprava počítačové učebny na třídu, nová ředitelna a sborovna pro pedagogické pracovníky