PROMĚNY ŠKOLY

 
 

Relaxační místnost Snoezelen s knihovnou

I. třída 1. ročník - hlavní budova  

  

 

II. třída 3. a 4. ročník - hlavní budova

III. třída 2. a 5. ročník - nová budova

 

Školní družina

  

Třída Sluníček v mateřské škole

Třída Broučků v mateřské škole

Školní jídelna 

Sborovna a ředitelna

Výdejna, kuchyňka

Schodiště 

Spojovací chodba mezi ZŠ a MŠ

Vstup do školy a šatna v hlavní budově

 

1845

položen základní kámen budovy

1897

započata přestavba školy - původní dřevěná stavba přeměněna na zděnou patrovou budovu

1948

škola změněna na malotřídní typ školy s pěti postupnými ročníky, v budově školy je zřízena i mateřská škola

1977-1990

rekonstrukce školní budovy - přístavba technických prostor kotelny a školní kuchyně, změněna celková podoba školy

2001

spojení základní školy a mateřské školy v jednu příspěvkovou organizaci

2005

rekonstrukce elektroinstalace, vodoinstalace, hygienických a sociálních zařízení, školní kuchyně, zateplení budovy, výměna oken

2013-2015

modernizace - výměna nábytku ve třídách, odhlučnění stropu a renovace nábytku ve školní jídelně, nově zřízena počítačová učebna a sborovna

2016-2017

přístavba nové třídy v mateřské škole, rekonstrukce stávající třídy v mateřské škole a další úpravy v základní škole např. vybavení výdejny, úprava počítačové učebny na třídu, nová ředitelna a sborovna pro pedagogické pracovníky

2018

rekonstrukce domu v těsné blízkosti školy (dřívější ředitelský byt) - vznik nové učebny, šatny a sociálního zařízení

vybudování relaxační místnosti SNOEZELEN a knihovny  

úprava šatny v hlavní budově školy formou nových nátěrů obložení, odkládacích polic a laviček