Jsme zapojeni do projektů:

 
 

 Inkluze v ZŠ Mikulůvka - projekt OPWW

Realizace projektu OPWW

Číslo výzvy:                    02_16_022

Název projektu:              Inkluze v ZŠ Mikulůvka

Číslo jednací projektu:    MSMT-3265/2017

Rozpočet projektu:          529 238,00 Kč

Termín realizace:             1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Vybrané aktivity v MŠ:

 1. Školní asistent – dočasná personální podpora zejména dětem ohroženým školním neúspěchem

 2. Specifika práce s dvouletými dětmi – podpora pedagogů prostřednictvím absolvování akreditovaného programu DVPP 

3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv – podpora pedagogů ve zvyšování zkušeností mezi pedagogy z různých škol

 4. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ – zvýšení kvality předškolního v zdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 

Vybrané aktivity ZŠ:

1. Školní asistent – dočasná personální podpora zejména žákům ohroženým školním neúspěchem

2. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv - vzájemná výměna pedagogických zkušeností

3. Čtenářský klub pro žáky – volnočasová aktivita vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí.

4. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím bezplatného pravidelného doučování.

 

"ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY"

Tajuplný svět knižních příběhů. 

Cíl česko-slovenského projektu je navázání kontaktů 

mezi českými a slovenskými školami 

a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.

 

 "Zelená škola"

 "Škola recyklátorem" 

"Celé Česko čte dětem"

 "Škola plná zdraví"

 "Ovoce a zelenina do škol"

 "Mléko do škol"

 "Miluji jídlo, neplýtvám"