PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

 

ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr. Dagmar Heraltová - ředitelka

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

TŘÍDA BROUČKŮ

Vladimíra Vojtíšková      - učitelka

Hana Tajzlerová             - učitelka

Jana Fišarová                   - asistentka pedagoga   

 

TŘÍDA SLUNÍČEK

Dagmar Krchňáková       - učitelka 

Veronika Kneblová         -  učitelka

Jitka Smílková                  - asistentka pedagoga   

 

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI

Ing. Veronika Pobořilová         - účetní školy, vedoucí školní jídelny

Jana Kašparová                        - hlavní kuchařka

Danuše Skýpalová                   - kuchařka

Andrea Zimková                       - školnice