PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

 

ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr. Dagmar Heraltová - ředitelka

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

TŘÍDA BROUČKŮ

Vladimíra Vojtíšková      - učitelka

Anežka Bártková            - učitelka

 

TŘÍDA SLUNÍČEK

Dagmar Krchňáková       - učitelka 

Veronika Kneblová         -  učitelka

 

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI

Ing. Veronika Pobořilová         - účetní školy, vedoucí školní jídelny

Jana Kašparová                        - hlavní kuchařka

Danuše Skýpalová                   - kuchařka

Andrea Zimková                       - školnice