PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

 

ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr. Dagmar Heraltová - ředitelka

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

TŘÍDA BROUČKŮ

Vladimíra Vojtíšková      - učitelka

Anežka Kovářová           - učitelka

 

TŘÍDA SLUNÍČEK

Dagmar Krchňáková       - učitelka 

Veronika Kneblová         - učitelka

 

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI

Ing. Veronika Pobořilová         - účetní školy, vedoucí školní jídelny

Danuše Skýpalová                   - hlavní kuchařka

Jana Kašparová                        - kuchařka

Andrea Zimková                       - školnice