Třída Sluníčka

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2019/2020

Rodiče si mohou vyzvednout přihlášky v MŠ od 24.4.2019 nebo vytisknout z webových stránek https://zsmikuluvka.webnode.cz

Návratnost přihlášek a možnost prohlídky prostor školky je dne 9.5 - 10.5 2019 od 16:00 - 17:00h.

Žádost o přijetí dítěte k pv najdete v záložce mateřská škola

Těšíme se na Vás!

 

 

Prosíme rodiče, aby pro své dítě  zakoupili
nový zubní kartáček a pastu.
Děkujeme

 

 

Pobyt dětí v mateřské škole

* příchod dětí do MŠ

6:30 - 8:00

- pozdější příchody narušují činnosti dětí

 

* vyzvedávání dětí

nejpozději v 15:50

prosíme o dodržování určených časů

 

Organizace školního roku 2018-2019

Začátek školního roku:   pondělí  3.září 2018

Podzimní prázdniny        pondělí 29. října a úterý 30. října 2019

Vánoční prázdniny:            od soboty 22.prosince 2018 do středy 2.ledna 2019

Provoz MŠ začne              čtvrtek 3.ledna 2019

 

Jarní prázdniny                    od pondělí 25.února do pátku 1. března 2019

Velikonoční prázdniny:      čtvrtek 18.dubna 2019

                                            pátek 19.dubna 2019 je tzv.ostatní svátkem

                                            Provoz mateřské školy přerušen

Hlavní prázdniny                 od soboty 29.června 2019 do neděle 1. září 2019

                                               Provoz mateřské školy omezen

Školní rok 2019 - 2010     začne v pondělí 2.září

 

Plán třídních schůzek

září - říjen            společná informativní schůzka

leden:                       konzultační schůzka

květen - červen schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí

Aktuální konzultace dle předchozí dohody mezi učitelkami a zákonnými zástupci

 

Organizace dne

6:30 -   8:00 -    příchod - scházení se dětí, ranní hry dle přání a volby dětí

8:00 -   9:30 -    ranní zdravotní cvičení, podávání ranní svačiny, 

                         didaktické zacílené činnosti

9:30 - 11:30 -    příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 - 12:00 - hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:00 - 14:00 - odpolední odpočinek

14:00 - 14:30 - vstávání, odpolední svačina

14:30 - 16:00 - hry a zájmové činnosti, rozcházení dětí - odchod

 

Poplatky v MŠ

Úplata za předškolní vzdělání - měsíční platba 410,-Kč

Školní stravování - dle směrnic stravování

Předplavecký kurz nejstarších dětí - dle podmínek plavecké školy

Lyžařský kurz nejstarších dětí - dle skutečných nákladů

 

Pracovníci školy

Ředitelka ZŠ a MŠ:                      Mgr.Dagmar Heraltová

Účetní školy, vedoucí ŠJ:      Ing.Veronika Pobořilová

Třída Broučci - učitelky:         Anežka Bártková, Vladímira Vojtíšková

Asistent pedagoga:                Kamila Kheilová

Třída Sluníčka - učitelky:        Dagmar Krchňáková, Veronika Kneblová

Asistent pedagoga:                   Hana Tajzlerová

Kuchařky:                              Jana Kašparová, Dana Skýpalová

Školnice:                                Andrea Zimková

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------