DOKUMENTY

 
Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2018 - 2019  klik zde

Žádost o přijetí do MŠ pro školní rok 2018 - 2019  klik zde

Kritéria přijetí do MŠ pro školní rok 2018 - 2019   klik zde

Úplata v MŠ pro školní rok 2017 - 2018

Školní vzdělávací program pro PV

Školní řád MŠ

Provozní řád MŠ

 

Dokumenty jsou k nahlédnutí v tištěné podobě ve schránce na dokumenty ve vstupu do mateřské školy a v ředitelně školy.