MATEŘSKÁ ŠKOLA


 

 

Uprostřed obce Mikulůvka, v blízkosti lesů, luk a potoka stojí společná budova základní a mateřské školy.

Mateřská škola je dvojtřídní s kapacitou 50 dětí od 3 do 6 (7) let. Do kolektivu většinou dítě nastupuje jako nejmladší - pozoruje starší kamarády při činnostech a zkouší se zapojit. Do 1. třídy základní školy odchází jako nejstarší - je samo schopno pomoci mladšímu kamarádovi, předává mu své znalosti, učí se trpělivosti, ohleduplnosti a kamarádství.

Mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP PV s názvem „Pojď si hrát a poznávat“.

 

Přejeme si, aby :

-  se v naší mateřské škole děti cítily dobře a spokojeně,

-  odcházely každodenně domů plné dojmů a zážitků,

- rády se vracely za svými kamarády k různým hrám a společnému objevování světa kolem sebe.