AKTUALITY

 
 
 
 Příchod školáků do ranní družiny v MŠ je v době od 6.30 do 7.10 hod.
Do ranní družiny mohou chodit pouze žáci, jejichž rodiče odevzdali v září písemnou přihlá
 
Kroužky ve školním roce 2018/2019
 
Kroužky zahájí svou činnost od 1. října 2018. 
Přihlášky odevzdávejte pani učitelkám nejpozději 
do čtvrtku 27. září 2018.
 
 
Nabídka kroužků:
 
,,HUDEBNÍČEK" - každé úterý 13:15 - 14:00
- pro děti, které si rády zazpívají a zahrají na rytmické nástroje a vše doprovodí i pohybem
    Věk: 1.- 5. třída
    Cena: 300Kč/za rok
    Vedoucí: Jitka Plátková
 
,,HASÍCI" - každý čtvrtek 15:30 - 16:15
- pro děti, které se zábavnou a hravou formou budou seznamovat s technikou i činnosti hasičů 
     Věk: předškoláci + 1. - 5.třída
     Cena: 300Kč/rok
     Vedoucí: Radek Potočný
 
,,HÝBEME SE S VERČOU" - liché úterý 13:15 - 14:00
- pro děti, které si dokáží užít radost z pohybu, her i soutěží
    Věk: 1. - 5. třída
    Cena: 400Kč/rok
    Vedoucí: Veronika Kneblová
 
,,MRŠTNÉ JAZÝČKY" - sudé pondělí 15:30 - 16:15
-  formou her, říkanek, písniček, doprovazené na instrumentální nástroje, hravou formou děti rozvážou svoje jazýčky
       Věk: děti ze třídy Sluníček
       Cena: 300Kč/rok
       Vedoucí: Anežka Bártková
 
,, EASY ENGLISH" - každé pondělí 13:15 - 14:00
- hravý a přirozený způsob výuky elementární angličtiny, formou her, říkanek a písniček s cílem maximálního porozumění mluvené podobě jazyka a přiměřené reakci na promluvu.
    Věk: 1.třída
    Cena: 800Kč/rok
    Vedoucí: Mgr. Ivana Kašparová
 
,,ŠIKULKY" - sudá středa 15:30 - 16:15
   - hravě a zábavně získávání nových zkušeností při tvoření a vyrábění s různými pomůckami a netradičním materiálem 
      Věk: předškoláci + 1.třída
      Cena: 450 Kč/ l. pololetí
      Vedoucí: Hana Tajzlerová
 
,,EkO KROUŽEK" - každá středa 14:30 - 15:15
    - již tradičně budeme objevovat krásy naší přírody, její zákonitosti a tajemství. V tomto školní roce si děti vytvoří i vlastní herbář.
        Věk: 2. - 5.třída
        Cena: 300Kč/rok
        Vedoucí: Zuzana Coufalíková
 
,,SPORTOVKY" - každé pondělí 15:30 - 16:15
- pro děti, které mají rády pohyb (kolektivní míčové a pohybové hry)
    Věk: 3. - 5.třída
    Cena: 300Kč/rok
    Vedoucí: Hana Tajzlerová