AKTUALITY

 
 
 Příchod školáků do ranní družiny v MŠ je v době od 6.30 do 7.10 hod.
Do ranní družiny mohou chodit pouze žáci, jejichž rodiče odevzdali v září písemnou přihláš