ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tříkrálová sbírka

Štědrý den ve škole

Vánoční diskotéka

Bubnování

 

"Celé Česko čte dětem" - nám četla paní Žouželková

Rozsvěcování vánočního stromu, program dětí

Vánoční kouzlení

Mikulášská nadílka

Perníčkování

1. výprava pro předškoláky na Barevnou planetu

Slavnost Slabikáře

Setkání generací na půdě školy

Exkurze do Irisy ve Vsetíně

Strašidelné blýskání na Mikulůvce

 

Teambuildingové hry s Honzou

Projektový den s názvem  "Srdce s láskou darované"

Prvňáci a jejich první měsíc ve škole

Prvňáčci odemykali školu

Prvňáčky čekala nová třída