AKCE ŠKOLY

 
Přírodovědná soutěž
22. listopaddu 2018
Čtyři žáci naší školy se zúčastnili na vsetínském zámku přírodovědné soutěže Jaloveček, kterou pravidelně vyhlašuje a pořádá Muzeum regionu Valašsko. Téma soužežě neslo název "LES a jeho přátelé". Konkurence byla obrovská, a i když naši žáci nezískali žádné z předních míst, byla pro ně soutěž cennou zkušeností pro účast v dalších ročnících této zajímavé a oblíbené soutěže.
 
Divadelní představení ve Zlíně
21. listopadu 2018
Žáci základní školy spolu s dětmi z mateřské školy se vypravili na divadelní pohádku do Městského divadla ve Zlíně. Usazeni v předních řadách divadla sledovali hudební pohádku se zaujetím a na závěr si s herci vesele zaskotačili na pódiu.
 
Slabikářová slavnost
8. listopadu 2018
Ve čtvrtek nadešel pro prvňáčky velký den, kdy předvedli svým starším spolužákům znalost prvních písmenek, slabik i slov. Ti jim pak předali Slabikáře a popřáli hodně úspěchů v další školní práci. 
Žádná slavnost se neobejde bez pohoštění. To čekalo také na prvňáčky a starší spolužáky v podobě dortu ve tvaru slabikáře. 
 
Děkujeme mamince Bohušíkové za skutečně umělecké sladké dílo.
 
Strašidelné blýskání na Mikulůvce
19. října 2018
Spousta malých i velkých strašidel, strašidelné zvuky, tvoření, plnění úkolů i závěrečné vyvrcholení v podobě ohňové show - to byl strašidelný večer v naší základní a mateřské škole.
 
Děkujeme všem rodičům, kteří svou pomoci přispěli k další velmi zdařilé akci školy.
 
Beseda "Jak se ubránit medvědovi"
19. října 2018
Cílem besedy, která se v naší škole konala, bylo informovat žáky a zaměstnance školy o medvědí problematice. Ing. František Šulgan ze správy CHKO Beskydy vysvětlil, jaké jsou pobytové znaky medvěda a jak se chovat při setkání s ním. Jasným závěrem besedy bylo ijištění, že možnost napadení medvědem je velice nízká pokud člověk ví, jak se v případě setkání s medvědem zachovat.
 
Hudební národopisný program
15. října 2018
Žáci se jednoduchou a zábavnou formou seznámili se starými hudebními nástroji používanými na Valašsku. Seznámili se s pojmy - fujara, grumla, dvojačka, kobza či moldánky, a také si hru na nástroje vyzkoušeli i prakticky.
 
Etické dílny
11. října 2018
V programech s názvem Etické dílny se děti učí, jak předcházet rizikovému chování. Žáci 1. a 2. ročníku si vyzkoušeli, "Jak se chránit v nebezpečných situacích", žáci 3.,4. a 5.  "Jak se stát dobrým kamarádem, vzájemně si neubližovat a pomáhat si". 
 
Beseda o exotických zvířatech
4. října 2018
Roku 4.10.1226  zemřel františkánský mnich Sv. František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata. Tento den byl stanoven jako Mezinárodní den zvířat, aby si každý páníček dokázal uvědomit péči o svého mazlíčka  jako je například strava a pohyb a hlavně by měl vést k zamyšlení, zda-li si zvíře vůbec máme pořídít a můžeme mu věnovat dostatek času a péče. Žáci si tento den připomenuli ukázkou a besedou o exotických zvířatech.
 
Sběr papíru
3. - 4. října 2018
Celkem nasbíráno:                               4 300 kg starého papíru
Počet zapojených dětí/žáků:           43
Průměr na dítě/žáka:                          100 kg
 
Nejúspěšnější děti z MŠ:                Nejúspěšnější děti ze ZŠ: 
1. místo    Mrlina Lukáš                      Švihel Petr
2. místo    Zajícová Natálie              Malý Matyáš
3. místo    Potěšil Ondřej                 Bohušíková Kristýna
 
Poděkování patří všem, kteří přispěli jakýmkoli množstvím.
 
Slavnostní otevření nové školy
17. září 2018
Konečně nadešel den, na který se nejen žáci, ale i rodiče a učitelé těšili. V pondělí, 17. září, za přítomnosti pana hejtmana, pana starosty, zástupců stavební firmy a široké veřejnosti, mohli překročit práh nových školních prostorů. Třída, šatna i další zázemí vznikly v budově bývalého učitelského bytu, sousedícího v těsné blízkosti školy. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout moderně a vkusně vybavené prostory, které budou určitě po mnoho dalších let zpříjemňovat vzdělávání dětí na Mikulůvce.

foto

 

Slavnostní zahájení školního roku 2018 - 2019
3. září 2018
V pondělí 3. září se žáci, zaměstnanci školy i rodiče sešli u příležitosti slavnostního zahájení nového školního roku. Prvňáčky letošní rok kromě pana starosty a paní ředitelky přivítal i jejich nový kamarád Ferda Mravenec, který jim bude dělat průvodce na cestě za poznáním celou první třídou.
 
 
 
Rychlá vzpomínka na školní rok 2017 - 2018
 
     
   
    
    
   

 

(viz foto)