AKCE ŠKOLY

 
Oslavy 170. výročí založení školy v Mikulůvce
4. května 2019
V sobotu 4. května 2019 slavila základní škola 170. výročí svého vzniku a byla to oslava jak se patří! Dlouho připravovaná akce, na které se podíleli žáci, učitelé, zaměstnanci školy i rodiče a příznivci školy, se nesla v retro-duchu. V dopoledním dni otevřených dveří vítal návštěvníky pedagogický sbor oděn do kostýmů první republiky. Příchozí pamětníci zatlačili slzu dojetí při prohlížení historických fotografií a vzpomínce na svá školní léta. Vyvrcholením celého dne pak byl kulturní program v pohostinství u Škrabánků, kde se na pódiu vystřídaly všechny děti. Celá slavnost by nemohla být realizována bez spolupráce a pomoci sponzorů, rodičů a přátel školy. 
 
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o velmi zdárný průběh oslav. Poděkování patří: manželům Tyralíkovým, Šimčíkovým, Miklovým, Janírkovým, Škrabánkovým, Vilímkovým, paní Limberské, Mikelové, Poláškové, Adámkové, Běličkové a Šrámkové, panu Potočnému, Jánoškovi a Syptákovi, manželům Křenkovým, firmám Macháč - malokapacitní jatka, Ovocentru, pekařství Vaněk, Yaro a České pojišťovně. 
Snad jsme společně dokázali, že škola v Mikulůvce je prima místo, kde se dějí zajímavé věci.
 
Zápis do 1. třídy
4. dubna 2019
Sněhurka a sedm trpaslíků byli příjemnými průvodci stanovišti, na nichž děti plnily úkoly související s jejich dovednostmi i znalostmi grafomotorickými, početními i vizuálními. Předškoláci ukázali také svůj smysl pro orientaci v prostoru či ploše i nezbytnou sociální a fyzickou zralost. Na zapsané žáky se budeme těšit prvního září, kdy je slavnostně přivítáme v naší škole. 
 
 
Country dopoledne
4. dubna 2019
Hudbu, krokové a taneční variace i radost z pohybu si žáci užili při již každoročně pořádaném "Country dopoledni" pod vedením callera Miry Procházky, který své taneční a callerské zkušenosti získával ve Skotsku, Irsku, Anglii, Německu, Belgii, Holandsku, Švýcarsku, Itálii, Řecku, Rakousku a Slovensku.
 
Celé Česko čte dětem
1. dubna 2019
Předčítání má pro emocionální vývoj žáků a formování jeho komunikačních schopností a návyku číst si v dospělosti obrovský význam. Pravidelné předčítání učí žáky jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a posiluje jeho sebevědomí. Právě proto jsme v naší škole zvolili společné čtení v rámci zapojení do projektu Celé Česko čte dětem. Pozvání předčítat žákům přijala paní učitelka Jarmila Novosadová, která žákům předčítala z knihy Jana Kobzáně O zbojníkoch a o pokladoch a seznámila je s knihou o obci Liptál, kde prožila své dětství.
 
 
Malujeme jaro
29. března 2019
Příchod jarního období každoročně oslavujeme společným tvořením rodičů, prarodičů i přátel školy s dětmi a zaměstnanci školy. Barvení vajíček, výroba velikonočních zápichů i různých dekorativních předmětů je motivována jarními svátky. 
 
Výprava pro předškoláky na Pohádkovou planetu
13. března 2019
Prostřednictvím říkadel a písniček se předškolní děti vydaly na druhou výpravu, tentokrát za poznáním Pohádkové planety. Děti prokázaly, že pohádky jim nejsou cizí - poznávaly pohádkové postavy, také zvířátka a barvy, počítaly do desíti, dělily slova na slabiky a vyzkoušely řadu dalších aktivit. Z návštěvy Pohádkové planety si odnesly nejen odměnu, ale také zásobníček zábavných úkolů, jejichž splněním se posunou opět o kousek blíž ke startu do školy.
 
Okrskové kolo recitační soutěže
6. března 2019
Pět žáků naší školy se zúčastnilo okrskového kola recitační soutěže ve Valašském Meziříčí. Všichni účinkující se snažili o krásný kultivovaný projev. Vzhledem k velké konkurenci a nebývalému počtu soutěžících získali naši žáci jen krásná čestná uznání. I tak jsme rádi, že jsme naši školu důstojně reprezentovali.
 
Valentýnská svatba
22. února 2019
Tento den se celá škola oděla do slavnostního šatu z důvodu konání již tradiční školní svatby. Před samotným obřadem si „snoubenci“ za přispění „svatebčanů“ ověřili, jak se navzájem znají a co od sebe ve svazku manželském očekávají. Starosta obce Mikulůvka se pro tento den stal „oddávajícím“. Děti společně s pedagogickými pracovníky příjemně strávený den zakončili slavnostním obědem u svátečně vyzdobené tabule a sladkou tečkou na závěr byl pravý svatební dort.  
                                                                                                                                                                                                                            foto
 
Školní kolo recitační soutěže
22. února 2019
Dnešní den byl mnohými žáky naší školy dlouhodobě očekáván. Tento den proběhlo školní kolo recitační soutěže, na nějž se děti pečlivě připravovaly. Čtrnáct soutěžících nás svými výstupy a opravdovostí přednesu mile překvapilo. Ze školního kola porota vybrala čtyři postupující a dva náhradníky, kteří budou mít možnost školu reprezentovat hned 6. 3. 2019 v okrskovém kole recitační soutěže ve Valašském Meziříčí.

 

 
"Tajemství valašských kamenů" 
13. února 2019 
,,Tajemství valašských kamenů" -  takový byl název lektorského programu, který nám přivezl Mgr. Jan Husák, lektor Muzea regionu Valašsko. Žáci se dozvěděli, jak vznikaly horniny a minerály a jaké mají vlastnosti. Dozvěděli se také, jaká je geologická minulost Valašska. Měli možnost prohlédnout si zkameněliny a seznámit se s jejich názvy.  
 
Divadelní představení 
12. února 2019 
Divadelního představení s názvem "Tři bratři"  na motivy Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře si děti mateřské školy a žáci základní školy užily plnými doušky v kulturním zařízení - zámku ve Valašském Meziříčí. Představení, které hrály děti ZUŠ se malým i velkým divákům moc líbilo, a tak si v závěru  s učínkujícími společně zazpívali známé písničky.
 
 
Moje první vysvědčení
31. ledna 2019 
Žáci prvního ročníku se dnes těšili ze svého prvního vysvědčení. K výpisu z vysvědčení, kde obdrželi devět známek, dostali také slovní hodocení vystihující jejich snažení, úspěchy, aktivitu ve vyučování i rady pro případné zlepšení.
 
Pololetní tvoření
31. ledna 2019 
Čekání na pololetní vysvědčení si žáci všech ročníků zpříjemnili rukodělnými činnostmi. Pracovali s vlnou, papírem, vyráběli miniaturní čepičky, bambulky, ale také například i ovečky. 
 
Lyžařský kurz 
24. - 25. ledna 2019 
Ve dnech 24. - 30.ledna 2019 pořádala naše škola již tradiční lyžařský pětidenní kurz. Kromě jediného dne, kdy padal mokrý sníh, nám počasí  opravdu přálo  - nemrzlo, nefoukalo, výborné sněhové podmínky... A tak vládla po celou dobu kurzu skvělá nálada a nadšení mezi malými i většími lyžaři. Někteří žáci se v lyžování zdokonalili, jiní se mnoho nového naučili.  Co si přát víc! 
 
Děkujeme všem rodičům za vzornou přípravu lyžařského vybavení - označení lyžařské výzbroje i včasné odevzdání všech potřebných tiskopisů.
Velké poděkování patří tatínkúm, panu Ing. Milanovi Válkovi a panu Karlovi Tomšíkovi, kteří nám první dva nejnáročnější dny kurzu pomohli s celkovou organizaci i vedením kurzu. DĚKUJEME, TATÍNKOVÉ!
Děkujeme rodičům Fabiánovým za sladkou odměnu pro všechny lyžaře.
 
Tříkrálová sbírka
12. ledna 2019
Jako již každoročně, také v letošním roce, se žáci naší školy zapojili do Tříkrálové sbírky. Skvělá nálada koledníků a pěkné zimní počasí přispěly k aktivnímu a úspěšnému zapojení žáků, rodičů i pracovníků školy do celostátní sbírky.
Děkujeme všem, kteří svůj volný čas věnovali této prospěšné akci.
 
 
Vánoční besídka
19. prosince 2018
Poslení předvánoční školní den si žáci školy zpříjemnili své těšení na vánoční svátky. Společně rozbalovali na třídních vánočních besídkách dárečky od kamarádů a poté si na celoškolní besídce zazpívali koledy a vyzkoušeli i různé vánoční zvyklosti. Závěr patřil jiskřivým světýlkám a přípitku na šťastný nový rok.
 
První výprava pro předškoláky 
na "Duhovou planetu"
12. prosince 2018
Školní raketa odstartovala první výpravu na "Duhovou planetu". Předškolní děti se seznámily nejen s vesmírným prostředím, ale také si procvičily poznávání barev, třídění, skládání, přiřazování i počítání. S hudebním doprovodem předvedly i své taneční schopnosti a dovednosti. Závěrem rozzářené dětské oči a jejich spokojenost prozradily, že už nyní se těší na další vesmírnou výpravu.
 
Přednáška pro rodiče 
12. prosince 2018
I v předvánočním shonu si našli rodiče čas, aby navštívili přednášku Mgr. Lenky Bínové - speciální pedagožky a lektorky na téma:  Předškolní a školní vzdělávání. Rodiče získali informace, jak doma připravit své děti na co nejsnadnější vstup do první třídy. Pro velký zájem ze strany rodičů projednáváme možnost další přednášky v měsíci lednu.
 
Kulturní vystoupení a vánoční jarmark 
při rozsvěcování vánočního stromu
7. prosince 2018
Zvonečkovým průvodem se děti společně s rodiči přemístily k obecnímu úřadu. Dříve, než se rozsvítil vánoční strom, rozezněly se koledy, které pilně nacvičili žáci základní školy pod vedením paní učitelky Jitky Plátkové. Nechybělo ani pouštění balónků s vánočním přáním, jarmark, občerstvení... a vše završil, jako již každoročně, překrásný ohňostroj.
 
Děkujeme všem rodičům i příznivcům školy, kteří přispěli k velmi zdařilé akci nejen cukrovím, dárečky na jarmark, ale také svou účasti.
 
Vánoční kouzlení 
7. prosince 2018
Tradiční celoškolní akce byla v letošním roce obohacena o starodávné zvyky a tradice. Děti i návštěvníci školy tak mohli shlédnout a také si vyzkoušet draní peří, odlévání olova, pouštění lodiček, viděli ukázky ševcovského řemesla a síťování. Předvánoční atmosféru navodily vánoční koledy v podání pěveckého sboru Hafera.
Děkujeme pěveckému sboru Hafera za vytvoření kouzelné adventní nálady.
 
Mikulášská nadílka
7. prosince 2018
... také v letošním roce prošli naši školou čert, anděl a Mikuláš. Za svá pěvecká a recitační vystoupení byly děti odměněny mikulášskou nadílkou.
 
Pečení perníčků
7. prosince 2018
K voňavé adventní atmosféře přispěli také žáci se svými pedagogy, když si ve škole vyzkoušeli válení těsta i vykrajování perníčků.
 
Přírodovědná soutěž
22. listopadu 2018
Čtyři žáci naší školy se zúčastnili na vsetínském zámku přírodovědné soutěže Jaloveček, kterou pravidelně vyhlašuje a pořádá Muzeum regionu Valašsko. Téma soužežě neslo název "LES a jeho přátelé". Konkurence byla obrovská, a i když naši žáci nezískali žádné z předních míst, byla pro ně soutěž cennou zkušeností pro účast v dalších ročnících této zajímavé a oblíbené soutěže.
 
 
Divadelní představení ve Zlíně
21. listopadu 2018
Žáci základní školy spolu s dětmi z mateřské školy se vypravili na divadelní pohádku do Městského divadla ve Zlíně. Usazeni v předních řadách divadla sledovali hudební pohádku se zaujetím a na závěr si s herci vesele zaskotačili na pódiu.
 
Slabikářová slavnost
8. listopadu 2018
Ve čtvrtek nadešel pro prvňáčky velký den, kdy předvedli svým starším spolužákům znalost prvních písmenek, slabik i slov. Ti jim pak předali Slabikáře a popřáli hodně úspěchů v další školní práci. 
Žádná slavnost se neobejde bez pohoštění. To čekalo také na prvňáčky a starší spolužáky v podobě dortu ve tvaru slabikáře. 
 
Děkujeme mamince Bohušíkové za skutečně umělecké sladké dílo.
 
Strašidelné blýskání na Mikulůvce
19. října 2018
Spousta malých i velkých strašidel, strašidelné zvuky, tvoření, plnění úkolů i závěrečné vyvrcholení v podobě ohňové show - to byl strašidelný večer v naší základní a mateřské škole.
 
Děkujeme všem rodičům, kteří svou pomoci přispěli k další velmi zdařilé akci školy.
 
Beseda "Jak se ubránit medvědovi"
19. října 2018
Cílem besedy, která se v naší škole konala, bylo informovat žáky a zaměstnance školy o medvědí problematice. Ing. František Šulgan ze správy CHKO Beskydy vysvětlil, jaké jsou pobytové znaky medvěda a jak se chovat při setkání s ním. Jasným závěrem besedy bylo ijištění, že možnost napadení medvědem je velice nízká pokud člověk ví, jak se v případě setkání s medvědem zachovat.
 
Hudební národopisný program
15. října 2018
Žáci se jednoduchou a zábavnou formou seznámili se starými hudebními nástroji používanými na Valašsku. Seznámili se s pojmy - fujara, grumla, dvojačka, kobza či moldánky, a také si hru na nástroje vyzkoušeli i prakticky.
 
Etické dílny
11. října 2018
V programech s názvem Etické dílny se děti učí, jak předcházet rizikovému chování. Žáci 1. a 2. ročníku si vyzkoušeli, "Jak se chránit v nebezpečných situacích", žáci 3.,4. a 5.  "Jak se stát dobrým kamarádem, vzájemně si neubližovat a pomáhat si". 
 
Beseda o exotických zvířatech
4. října 2018
Roku 4.10.1226  zemřel františkánský mnich Sv. František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata. Tento den byl stanoven jako Mezinárodní den zvířat, aby si každý páníček dokázal uvědomit péči o svého mazlíčka  jako je například strava a pohyb a hlavně by měl vést k zamyšlení, zda-li si zvíře vůbec máme pořídít a můžeme mu věnovat dostatek času a péče. Žáci si tento den připomenuli ukázkou a besedou o exotických zvířatech.
 
Sběr papíru
3. - 4. října 2018
Celkem nasbíráno:                               4 300 kg starého papíru
Počet zapojených dětí/žáků:           43
Průměr na dítě/žáka:                          100 kg
 
Nejúspěšnější děti z MŠ:                Nejúspěšnější děti ze ZŠ: 
1. místo    Mrlina Lukáš                      Švihel Petr
2. místo    Zajícová Natálie              Malý Matyáš
3. místo    Potěšil Ondřej                 Bohušíková Kristýna
 
Poděkování patří všem, kteří přispěli jakýmkoli množstvím.
 
Slavnostní otevření nové školy
17. září 2018
Konečně nadešel den, na který se nejen žáci, ale i rodiče a učitelé těšili. V pondělí, 17. září, za přítomnosti pana hejtmana, pana starosty, zástupců stavební firmy a široké veřejnosti, mohli překročit práh nových školních prostorů. Třída, šatna i další zázemí vznikly v budově bývalého učitelského bytu, sousedícího v těsné blízkosti školy. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout moderně a vkusně vybavené prostory, které budou určitě po mnoho dalších let zpříjemňovat vzdělávání dětí na Mikulůvce.

foto

 

Slavnostní zahájení školního roku 2018 - 2019
3. září 2018
V pondělí 3. září se žáci, zaměstnanci školy i rodiče sešli u příležitosti slavnostního zahájení nového školního roku. Prvňáčky letošní rok kromě pana starosty a paní ředitelky přivítal i jejich nový kamarád Ferda Mravenec, který jim bude dělat průvodce na cestě za poznáním celou první třídou.
 
 
 
Rychlá vzpomínka na školní rok 2017 - 2018
 
     
   
    
    
   

 

(viz foto)