AKCE ŠKOLY

 
Hudební program
15. října 2018
Žáci se jednoduchou a zábavnou formou seznámili se starými hudebními nástroji používanými na Valašsku. Seznámili se s pojmy - fujara, grumla, dvojačka, kobza či moldánky, a také si hru na nástroje vyzkoušeli i prakticky.
 
Etické dílny
11. října 2018
V programech s názvem Etické dílny se děti učí, jak předcházet rizikovému chování. Žáci 1. a 2. ročníku si vyzkoušeli, "Jak se chránit v nebezpečných situacích", žáci 3.,4. a 5.  "Jak se stát dobrým kamarádem, vzájemně si neubližovat a pomáhat si". 
 
Beseda o exotických zvířatech
4. října 2018
Roku 4.10.1226  zemřel františkánský mnich Sv. František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata. Tento den byl stanoven jako Mezinárodní den zvířat, aby si každý páníček dokázal uvědomit péči o svého mazlíčka  jako je například strava a pohyb a hlavně by měl vést k zamyšlení, zda-li si zvíře vůbec máme pořídít a můžeme mu věnovat dostatek času a péče. Žáci si tento den připomenuli ukázkou a besedou o exotických zvířatech.
 
Sběr papíru
3. - 4. října 2018
 
 
Slavnostní otevření nové školy
17. září 2018
Konečně nadešel den, na který se nejen žáci, ale i rodiče a učitelé těšili. V pondělí, 17. září, za přítomnosti pana hejtmana, pana starosty, zástupců stavební firmy a široké veřejnosti, mohli překročit práh nových školních prostorů. Třída, šatna i další zázemí vznikly v budově bývalého učitelského bytu, sousedícího v těsné blízkosti školy. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout moderně a vkusně vybavené prostory, které budou určitě po mnoho dalších let zpříjemňovat vzdělávání dětí na Mikulůvce.

foto

 

Slavnostní zahájení školního roku 2018 - 2019
3. září 2018
V pondělí 3. září se žáci, zaměstnanci školy i rodiče sešli u příležitosti slavnostního zahájení nového školního roku. Prvňáčky letošní rok kromě pana starosty a paní ředitelky přivítal i jejich nový kamarád Ferda Mravenec, který jim bude dělat průvodce na cestě za poznáním celou první třídou.
 
 
 
Rychlá vzpomínka na školní rok 2017 - 2018
 
     
   
    
    
   

 

(viz foto)